Spotkania z policjantem „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

Wiadomość specjalna

Dnia 25.09.23 miało miejsce spotkanie ze starszym aspirantem policji Tomaszem Totko. Pan policjant spotkał się z uczniami klas V-VI oraz klas VII-VIII. Podczas prelekcji „Odpowiedzialność prawna nieletnich” poruszone zostały ważne kwestie dotyczące zmian w prawie polskim w tym zakresie. Uczniowie poznali m.in. konsekwencje prawne związane z popełnieniem wykroczeń i przestępstw. Dowiedzieli się jakie zachowania mogą być karane, jakie zachowania są przejawem demoralizacji. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali funkcjonariusza, zadawali sporo pytań.