Program profilaktyczny „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”

Pedagog

Uczniowie naszej szkoły przez cały ubiegły rok brali udział w I edycji ogólnopolskiego programu profilaktycznego GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW, powstałego z inicjatywy Martyny Wojciechowskiej i jej fundacji UNAWEZA. Programem objęto niemal wszystkie klasy. Zajęcia prowadziła pani Aleksandra Knych-Hajduk, pedagog szkolny. Program miał na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych i świadomości wśród uczniów, a także wyposażenie w narzędzia do otrzymywania wsparcia. Był to cykl lekcji, które odbywały się średnio raz w miesiącu od października do końca roku szkolnego. Główne cele programu to:

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
  • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
  • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
  • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
  • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
  • zapobieganie cyberprzemocy i innym problemom nastolatków w sieci.

W ramach programu również nauczyciele mogli skorzystać z darmowych i wartościowych webinarów i materiałów (udostępnianych przez pedagoga szkolnego). Opieką zostali objęci także rodzice, dla których specjaliści przygotowali program wspierający umiejętności rodzicielskie.

W ramach programu opracowano materiały, również w postaci ciekawych filmików dotyczących problemów dzieci i młodzieży oraz udzielania im wsparcia: